کلمات کلیدی

چهره شناسی

خورشید می ماند: روایتی داستانی از...

کامران پارسی نژاد

۷,۰۰۰ تومان

در مکتب ‏خانه، کنار سایر بچه ‏ها نشسته بود و از پنجره، به شاخه‏ های بی ‏برگ درختانی نگاه می‏ کرد که با سوز پاییزی تکان می‏ خوردند. گاهی هم روستاییانی را می‏ دید که خسته از یک روز تلاش به خانه ‏هایشان بازمی ‏گشتند. ابرهای تیره و سیاه، به سرعت از قله کوه سرازیر می‏ شدند و آسمان روستا را می‏ پوشاندند. لحظه ‏ای بعد، باد بود و صدای ضربه‏ های پی‏ درپی قطرات باران بر پشت پنجره. حسی گنگ و آزاردهنده در وجودش رخنه کرده بود. حسی که همیشه به سراغش نمی ‏آمد. اگر به آرامی بازویش را تکان نمی ‏دادند، هم چنان به بیرون از پنجره خیره می ‏ماند و زنانی را می ‏دید که سبدهای بزرگ بر دوش داشتند و به سختی در گل‏ولای راه می‏ رفتند. روی برگرداند. مقابل چشمانش دیوار خشتی، یک منقل کوچک، کتاب‏ های قرآن روی طاقچه و چهره عزالدین حسین قرار داشت. عزالدین حسین مقابل بچه ‏ها نشسته بود. صورتی گرد با ریش انبوه و سیاه، و چشمانی نافذ و درشت داشت.

سراب سیاست

محمدرضا امینی

قیمت ای پاب۷,۵۰۰ تومان

سنجش سنت

منصور مهدوی

قیمت ای پاب۳,۴۰۰ تومان

زندگی نامه استیو جابز

آیزاکسون والتر

قیمت ای پاب رایگان

بهشتی در زمین

حسن ابراهیم زاده

قیمت ای پاب۳,۰۰۰ تومان

فرجام دیکتاتور

جان سیمپسون

قیمت ای پاب۱۰,۰۰۰ تومان

کیسینجر و سیاست خارجی آمریکا

یوسی ام هانی مکی

قیمت ای پاب۹,۸۰۰ تومان

آفاق مرزبانی

عبدالله نصری

قیمت ای پاب۱,۰۰۰ تومان

سیره آفتاب

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

قیمت ای پاب۲,۷۰۰ تومان

درآمدي بر ديدگاه‌هاي جامعه‌شناختي،...

مصطفی رافعی

قیمت ای پاب۳,۰۰۰ تومان