کلمات کلیدی

پرسش و پاسخ

حقوق خانوادگی زن

ابراهیم حسینی

۲,۷۰۰ تومان

مجموعه کتاب های پرسشها و پاسخهای دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است . آنچه این کتابها را از انواع مشابه برجسته می سازد طبقه بندی موضوعی ، توجه به شبهات و سوالات روز ، پاسخگویی بلیغ وبر اساس نظرات علما و مراجع عظام می باشد . لازم به ذکر است ،این کتاب ها در عین حال این که دانشجویی نام گرفته اما برای هر ذهن پرسشگر و برای پاسخ به شبهات در اکثر محیط ها مناسب می باشد . با توجه به بمباران اطلاعاتی دشمنان اسلام ناب و شبهه افکنی روز افزون آنها مطالعه ی چنین کتاب هایی که حجم کم ، بیان ساده و حتی قیمت اندک دارد به همه و خصوصا فعالان فرهنگی حوزه جوان و نوجوان توصیه می شود .

عصمت

حمیدرضا شاکرین

قیمت ای پاب۱,۴۰۰ تومان

شخصیت و حقوق زن

ابراهیم حسینی

قیمت ای پاب۱,۴۰۰ تومان

تفسیر آیات برگزیده ۱

علیرضا مستشاری

قیمت ای پاب۴,۱۰۰ تومان

فمینیسم

ابراهیم حسینی

قیمت ای پاب۱,۰۰۰ تومان

اختلالات رفتاری

ابوالقاسم بشیری

قیمت ای پاب۲,۷۰۰ تومان

دین شناسی

حمیدرضا شاکرین

قیمت ای پاب۱,۳۰۰ تومان

راز آفرینش

حمیدرضا شاکرین

قیمت ای پاب۱,۴۰۰ تومان

ولایت فقیه و جمهوری اسلامی ایران

علیرضا محمدی

قیمت ای پاب۳,۶۰۰ تومان

مجلس خبرگان رهبری

علیرضا محمدی

قیمت ای پاب۹۰۰ تومان