کلمات کلیدی

نظام های حکومتی

انتخابات نمایندگی مجلس

سیداحمد حبیب نژاد

۲,۵۰۰ تومان

در نظام‌هاي سياسي امروز جهان، شايد انتخابات، بهترين و رايج‌ترين ابزار مشارکت مردم در سرنوشت سياسي کشورشان باشد. ازهمين‌رو کمتر روزي است که اخباري را از انتخابات در گوشه‌گوشة اين جهان پهناور نشنويم و نبينيم. در کشور ما نيز بحث انتخابات به مفهوم امروزي از زمان مشروطيت وارد عرصة سياسي گرديد و به‌خصوص پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، مباحث مربوط به انتخابات، بسيار جدي‌تر و عميق‌تر گشت. از نظر کميّت نيز از سال ۱۳۵۷ تا حال حاضر هر سال شاهد حداقل يک انتخابات در کشورمان بوده‌ايم. از سوي ديگر با نگاهي به اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نيز بيانات حضرت امام خميني - به‌عنوان بنيان‌گذار و طراح نظام - به اهميت انتخابات بيشتر پي خواهيم برد. انتخابات مجلس شوراي اسلامي نيز يکي از همين انتخابات است که همواره مورد توجه قرار گرفته و مسبب طرح مباحثي از آن در حوزه‌هاي مختلف سياسي، حقوقي، اجتماعي و... گشته است. اين پژوهش که جلد دوم از تحقيق نمايندگي مجلس شوراي اسلامي است عهده‌دار مباحث مربوط به انتخابات مجلس شوراي اسلامي است که توصيه مي‌شود تا خوانندگان گرامي با نيم‌نگاهي به جلد اول پژوهش، آن را دنبال نمايند.