کلمات کلیدی

فیزیوتراپی

ماساژدرمانی پا روش طبیعی در درمان...

کریس استورمر

۳,۵۰۰ تومان

خودآموز بازتاب شناسی ( ماساژ پا) راهنمای ساده و در عین حال موثر و قابل اطمینان برای التیام درد های شما می باشد. این کتاب در زمینه علم بازتاب شناسی ، نوع عملکرد آن و اینکه چه علایمی هنگام ماساژ و پس از آن بروز می کند در اختیار شما می گذارد. این نوع درمان ، چشم انداز جالبی از شیوه ی درمان سنتی است. دستورهای گام به گام و آسان این کتاب به طور قطع به شما کمک می کنند تا بتوانید قسمت های مختلف پا را ماساژ دهید. این کتاب دستورالعمل هایی دارد که با تصاویر واضح و آشکاری همراه است و فهم مطالب را برای شما امکان پذیر می سازد.