کلمات کلیدی

علوم ارتباطات

ارتباطات جهانی در حال گذار

سیدحمید مولانا

۲,۳۰۰ تومان

ارتباطات بین المللی یا آنچه را که امروزه بیشتر به آن نام خوانده می شود، ارتباطات جهانی، به عنوان یک زمینه تحقیقاتی و پژوهشی در حال شکل گیری و تکامل است. جنبه های انسانی ارتباطات بین المللی با ظهور سیستم های سیاسی نوین، بده بستان و همین طور رویارویی فرهنگ های مختلف با یکدیگر و بسط و توسعه شگرف سازمان های اجتماعی دچار تغییر می شود. از نقطه نظر تکنولوژیکی، ارتباطات بین المللی اکنون با تلاش های عاملان فراملی جهت ایجاد زیرساخت های نوین اطلاعاتی جهانی همراه است که می توان آن را با دو تحول عمده ای که در طی قرن نوزدهم روی داد ـ استقرار سیستم های راه آهن و توسعه خطوط تلگراف که تحرک سریع را امکان پذیر نمود ـ مقایسه کرد. مفهوم حاکمیت که برای قرن ها دارای ارزش و احترام بوده، اکنون از ابعاد جغرافیایی تهی شده و جنبه های فرهنگی به خود گرفته است. کتاب ارتباطات جهانی در حال گذار با دوری از شیوه های سنتی سازمان دهی مطالب در قالب طبقات رسانه ها یا حیطه های موضوعی، در جستجوی تعدادی مفاهیم کلیدی است تا در چارچوب آن به تجزیه و تحلیل پدیده ارتباطات جهانی بپردازد. در چارچوب مفاهیمی نظیر تاریخ، قدرت، جامعه، مشروعیت و زبان سعی شده است شکاف میان نظریه و عمل، قوه و فعل پر شود که سبب می شود خواننده مفاهیم مزبور را در درون و در امتداد مرزهای ملی و فرهنگی مورد ملاحظه قرار دهد. پروفسور مولانا در این کتاب، ارتباطات جهانی را در حال گذار و تغییر از شیوه های موجود به شیوه های دیگر می داند. به نظر او مفهوم دولت از مدل قبلی خود در حال متحول شدن و حرکت به سوی یک شیوه گتو-دولت(Ghetto-State) است؛ که نه استقلال و نه حاکمیت تعریف شده فعلی را نخواهند داشت. نویسنده در این کتاب به مفهوم امّت در اسلام، تبلیغ، حکومت اسلامی و جایگاه ولی فقیه در مکتب شیعه صحبت می کند و آن را بهترین مدل ارتباطی در گذشته، حال و آینده معرفی می کند این کتاب متنی استدلالی است که با طرح طیف متنوعی از موضوعات و ایده های نظری در یک چارچوب مفهومی، می کوشد تا برای خوانندگان قابل درک باشد و محرک مطالعات و ارزیابی های بیشتر شود. با توجه به نقش محوری ارتباطات در همه نهادها و سیستم های ملی و جهانی، کتاب حاضر با تاکید بر مفاهیم به جای حیطه های موضوعی پراکنده، برای همه دانشجویان ارتباطات و همه دانشجویان و علاقمندان به علوم اجتماعی و انسانی مفید است. این اثر در نه فصل: تاریخ و مفهوم ارتباطات جهانی، تکنولوژی و جامعه، ارتباطات و قدرت، بنای جامعه، زبان و ارتباطات بین المللی، بازسازی جامعه؛ مورد: اسلام، آینده دولت: یک رویکرد اسلامی، ارتباطات به مثابه زیست محیط فرهنگی و چهره آینده: ارتباطات بین المللی در قرن ۲۱ تدوین شده است.

اصول خبرنویسی

اکبر نصراللهی

قیمت ای پاب۱,۵۰۰ تومان

روان‌شناسی تبلیغات

باب میخائل فنیس

قیمت ای پاب۸,۰۰۰ تومان