کلمات کلیدی

علوم آزمایشگاهی

آزمایش‌های رایج پزشکی به زبان ساده

محسن فارسی

۴,۰۰۰ تومان

کتاب حاضر شامل توضیحات ساده از آزمایش‏ های عمومی ‏است که در آزمایشگاه‏ های تشخیص طبی قابل انجام می‏ باشند. این متن حاوی اطلاعاتی از قبیل نام آزمایش، نوع نمونۀ مورد نیاز، دلیل درخواست پزشک، آمادگی ‏های قبل از انجام آزمایش، شرحی ساده بر کلیات آزمایش و در آخر مقادیر طبیعی و مجاز هر آزمایش می ‏باشد. در همین ‏جا این مطلب را لازم به ذکر می ‏دانم که اطلاعات این کتاب به صورتی نمی‏ باشد تا فرد بعد از مطالعۀ آن با پزشک معالج به تعارض برخیزد، بر عکس از نظر بنده بعد از مطالعه این کتاب تعامل بین بیمار و یا همراه بیمار با پزشک به صورت کاملی برقرار شده و پزشک و بیمار به نقطه درک متقابل خواهند رسید. اطلاعات این کتاب به هیچ عنوان جنبۀ درمانی نداشته و فقط جهت آگاهی افراد علاقه‏ مند می‏ باشد.