کلمات کلیدی

روان شناسی

هفت اثر از جیم ران : کتاب نخست :...

ای. جیمز ران‌

۲,۰۰۰ تومان

درس های زندگی کتاب هفتم از مجموعه هفت جلدی "۷اثر از جیم ران" می باشد. جیم ران، سالهاست که به عنوان تأثیرگذارترین متفکر زمان ما، مورد احترام است. وی پرورش‌دهنده و انگیزه‌دهندۀ یک نسل کامل از مربیان رشد شخصی، و نیز صدها مدیر از شرکت‌های برتر آمریکا است. اگر خوش ­اقبال باشیم، در یکی از روزهای زندگی با فردی ملاقات خواهیم کرد که حضورش در زندگی­مان چنان تأثیری بر ما خواهد گذاشت که دیگر برگشتن به زندگی قبلی غیرممکن خواهد شد. حال یا به شانس یا به تقدیر، ما این فرد را خواهیم یافت و با حمایت­‌ها، دل­گرمی­‌ها و تشویق­‌‎های او شخصیتی را در خود می‌­پروریم که هرگز تصورش را نداشتیم.

هفت اثر از جیم ران : کتاب دوم :...

ای. جیمز ران‌

قیمت ای پاب۲,۰۰۰ تومان

هفت اثر از جیم ران : کتاب سوم : فصل...

ای. جیمز ران‌

قیمت ای پاب۱,۰۰۰ تومان

هفت اثر از جیم ران : کتاب چهارم...

ای. جیمز ران‌

قیمت ای پاب۱,۰۰۰ تومان

هفت اثر از جیم ران: کتاب ششم: معجزه...

ای. جیمز ران‌

قیمت ای پاب۱,۰۰۰ تومان

هفت اثر از جیم ران: کتاب پنجم: پازل...

ای. جیمز ران‌

قیمت ای پاب۱,۰۰۰ تومان

تفسیر و اجرای آزمون اندریافت

مهرانگیز پیوسته‌گر

قیمت ای پاب۲,۵۰۰ تومان

اصول تعلیم و تربیت کودک

فاطمه بیدی

قیمت ای پاب۲,۵۰۰ تومان