کلمات کلیدی

روان شناسی عملی

روان شناسی خودکشی

استفن پالمر

۴,۵۰۰ تومان

از پیشگفتار کتاب: از اواسط دهه‌ ی ۱۹۹۰، به دلیل افزایش فشارها و احساس ناامنی افراد در محیط کار، خانواده، و تقریباً در تمامی مراحل زندگی، شاهد افزایش چشمگیر میزان افسردگی در جوامع هستیم و متأسفانه این بیماری با کوچک و کم‌ رنگ شدن خانواده‌ ها و اجتماعات نمود بیشتری یافته است؛ نهادهایی که روزی خود مشاوران طبیعی اعضای خانواده به شمار می‌ آمدند هم‌ اکنون با کم‌ رنگ‌ شدن نقش‌ شان میدان برای عوامل مخرب روانی فراخ‌ تر شده است. با بروز اضطراب‌ ها و تنش‌ های روز افزون افراد که از طریق افسردگی نمایان می‌ شوند، میزان خودکشی افزایش می‌ یابد. این افراد یا به دنبال یافتن راه‌ حل مناسب برای حل موضوع خود هستند و یا در برابر مشکلات سرسخت و لاینحل خود به دنبال ساده‌ ترین راه که از نظر آن‌ ها خودکشی است، می‌ روند. این کتاب به ما کمک می‌ کند تا مسائل مربوط به موضوع ممنوعه‌ ی «خودکشی» را درک کنیم.

روش های تدریس پیشرفته

شراره حبیبی

قیمت ای پاب۳,۰۰۰ تومان

مددکاری اجتماعی و نوتوانی گروه های...

محمدرضا رنجبر

قیمت ای پاب۳,۰۰۰ تومان

ایروبیک ذهن: ۷۵ روش حفظ سلامت ذهن

باربارا بروس

قیمت ای پاب۲,۰۰۰ تومان

هفت اثر از جیم ران : کتاب نخست :...

ای. جیمز ران‌

قیمت ای پاب۲,۰۰۰ تومان

هفت اثر از جیم ران : کتاب دوم :...

ای. جیمز ران‌

قیمت ای پاب۲,۰۰۰ تومان

هفت اثر از جیم ران : کتاب سوم : فصل...

ای. جیمز ران‌

قیمت ای پاب۱,۰۰۰ تومان

هفت اثر از جیم ران : کتاب چهارم...

ای. جیمز ران‌

قیمت ای پاب۱,۰۰۰ تومان

هفت اثر از جیم ران: کتاب ششم: معجزه...

ای. جیمز ران‌

قیمت ای پاب۱,۰۰۰ تومان

هفت اثر از جیم ران: کتاب پنجم: پازل...

ای. جیمز ران‌

قیمت ای پاب۱,۰۰۰ تومان