کلمات کلیدی

روان شناسی رشد

شناخت و درمان مشکلات رفتاری کودکان

مریم دهقان بنادکی

۱,۳۵۰ تومان

از جمله آرزوهای والدین درس خواندن فرزندانشان و پیشرفت آن ها در زندگی در پرتو ادامه تحصیل و موفقیت تحصیلی است. امری که آرزوی آن سراسر وجود والدین، معلمان و مربیان دانش آموزان را فراگرفته است. لکن برای رسیدن به آن در واقع امر، تلاش بهینه و رفتارهای بجا را در دستور کار زندگی خود و فرزندانمان قرار نمی دهیم. شاهد بر این ادعا نوع رفتار والدین و یا معلمان در زمان هایی هست که کودک دچار مشکل می شود از نظر عاطفی، درسی و نتیجۀ امتحانات که برخورد غیر کارشناسی شده باعث عدم پذیرش مشکل کودک از طرف والدین می شود. رفتاری همچون تنبیه های نابجا، محرومیت های غیر کارشناسی و موارد دیگری که به عنوان آفتی برای رفتار کودکان به حساب می آید. و حال آن که طبیعی است همۀ افراد در معرض ابتلا به مشکلات رفتاری و عاطفی هستند، مخصوصاً کودکان که بر خلاف تفکرات غالب والدین، که دچار خطا می شوند و در این مواقع باید مشکل آن ها را بپذیریم، بشناسیم و به دنبال راه هایی برای پیشگیری و درمان به موقع آن باشیم. آن وقت هست که می توانیم به موفقیت های تحصیلی و زندگی فرزندان امیدوار باشیم. در کتاب حاضر با عنوان «شناخت و درمان مشکلات رفتاری کودکان» نوشتۀ مریم دهقان بنادکی، سعی بر این است که چند مشکل رفتاری شایع بین دانش آموزان که طبعاً قابل کنترل هم می باشد، بیان کنیم و راهکارهایی را جهت ابتدا پیشگیری، سپس بهبود و درمان ارائه دهیم. کتابی در پنج فصل که در هر فصل یکی از مشکلات را عنوان می نماید. در فصل اول بیش فعالی، تعریف آن، ذکر مصادیقی ملموس و تجربه شده، علل احتمالی بروز این مشکل و راه های برخورد و درمان، در فصل دوم ناسازگاری علل احتمالی رفتار ناسازگارانه و راهکارها، فصل سوم پرخاشگری، فصل چهارم گوشه گیری و در آخر گنگی انتخابی را به همراه علل بروز و راهکارهای مناسب برخورد بیان می نمایند