کلمات کلیدی

رمان

خورشید می ماند: روایتی داستانی از...

کامران پارسی نژاد

۷,۰۰۰ تومان

در مکتب ‏خانه، کنار سایر بچه ‏ها نشسته بود و از پنجره، به شاخه‏ های بی ‏برگ درختانی نگاه می‏ کرد که با سوز پاییزی تکان می‏ خوردند. گاهی هم روستاییانی را می‏ دید که خسته از یک روز تلاش به خانه ‏هایشان بازمی ‏گشتند. ابرهای تیره و سیاه، به سرعت از قله کوه سرازیر می‏ شدند و آسمان روستا را می‏ پوشاندند. لحظه ‏ای بعد، باد بود و صدای ضربه‏ های پی‏ درپی قطرات باران بر پشت پنجره. حسی گنگ و آزاردهنده در وجودش رخنه کرده بود. حسی که همیشه به سراغش نمی ‏آمد. اگر به آرامی بازویش را تکان نمی ‏دادند، هم چنان به بیرون از پنجره خیره می ‏ماند و زنانی را می ‏دید که سبدهای بزرگ بر دوش داشتند و به سختی در گل‏ولای راه می‏ رفتند. روی برگرداند. مقابل چشمانش دیوار خشتی، یک منقل کوچک، کتاب‏ های قرآن روی طاقچه و چهره عزالدین حسین قرار داشت. عزالدین حسین مقابل بچه ‏ها نشسته بود. صورتی گرد با ریش انبوه و سیاه، و چشمانی نافذ و درشت داشت.

وقتی دلی

محمدحسن شهسواری

قیمت ای پاب۴,۲۵۰ تومان

پیرمرد و دریا

ارنست همینگوی

قیمت ای پاب۴,۰۰۰ تومان

با شناس نامه ها

محبوبه زارع

قیمت ای پاب۵۰۰ تومان

هگمتانه در آتش

محمدعلی علومی

قیمت ای پاب۲,۲۵۰ تومان

پاییز در قطار

محمدکاظم مزینانی

قیمت ای پاب۵۰۰ تومان

بخش سرطان

آلکساندرایسایویچ سولژنیتسین

قیمت ای پاب۱۷,۵۰۰ تومان

ماموریت در ایستگاه

عزت‌اله‌ الوندی‌

قیمت ای پاب۱,۲۰۰ تومان

عزیز بومی

محمدعلی‌ قاسمی‌

قیمت ای پاب۲,۲۵۰ تومان

ستاره‌های دب اصغر

جواد افهمی

قیمت ای پاب۲,۲۵۰ تومان