کلمات کلیدی

دکترین و استراتژی

تبلیغات و عملیات روانی در جنگ ایران...

علی محمد نائینی

۴,۸۰۰ تومان

این اثر در ۵ فصل نوشته شده و مرور تحولات جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و شرح ماهیت تبلیغات و عملیات روانی در این جنگ را دربر دارد. فصل نخست با عنوان «سیری اجمالی در تحولات جنگ ایران و عراق» مباحثی نظیر «زمینه سازی جنگ»، «وقوع جنگ» و «آزادسازی مناطق اشغالی در تداوم جنگ» را مطرح می کند. «مفهوم و ماهیت تبلیغات جنگ» عنوان فصل دوم کتاب است که در آن مفهوم و ماهیت موضوعاتی همچون «تبلیغات»، «عملیات روانی»، «شایعه» و «روش های تبلیغات و عملیات روانی» بررسی شده اند. فصل سوم با عنوان «تبلیغات ایران در جنگ تحمیلی» شامل شرح روش ها و ابزار های تبلیغات ایران در جنگ است و در فصل چهارم با عنوان «تبلیغات عراق در جنگ تحمیلی» مواردی همچون «سازمان و جایگاه تبلیغات در رژیم بعث عراق»، «اهداف تبلیغی عراق در جنگ» و «ارزیابی عملکرد تبلیغی عراق در جنگ تحمیلی» بررسی شده اند. فصل پنجم نیز شامل پرسش ها و پاسخ هایی درباره مباحث مورد نظر کتاب «تبلیغات و عملیات روانی در جنگ ایران و عراق» است. این کتاب در قطع وزیری و ۳۰۳ صفحه با شمارگان ۲۲۰۰ نسخه و بهای ۶۰ هزار ریال از سوی انتشارات روایت فتح منتشر شده است.

کیسینجر و سیاست خارجی آمریکا

یوسی ام هانی مکی

قیمت ای پاب۹,۸۰۰ تومان

قدرت ویرانگر (خاور میانه و سیاست...

نوآم چامسکی

قیمت ای پاب۷,۰۰۰ تومان

اقتصاد ایران قبل و بعد از انقلاب...

حسن دادگر

قیمت ای پاب۳,۰۰۰ تومان

عقاب علیه شیر: بررسی پیامدهای حمله...

یعقوب توکلی

قیمت ای پاب۴,۳۰۰ تومان

اسلام هراسی

پیتر گاتسچاک‌

قیمت ای پاب۱,۸۰۰ تومان

سیاست خارجی آمریکا و بحران...

دیوید پاتریک‌ هوتون‌

قیمت ای پاب۳,۰۰۰ تومان