کلمات کلیدی

داستان کوتاه

داستان های موضوعی

کاظم سعیدپور

۳,۷۰۰ تومان

ضرورت تدوین کتب موضوعى جهت استفاده مبلغان و مربّیان همواره مورد توجّه بوده است . در این اثر ۳۳۹ داستان در چهل موضوع مورد بررسی قرار گرفته و با آیات و احادیث موضوعی و اشعار مربوط متنی خواندنی و جذاب شده است

پیش از سپیده دم

فرشاد شیرزادی

قیمت ای پاب۱,۰۰۰ تومان

پلنگان هم می میرند

خسرو باباخانی

قیمت ای پاب رایگان

"داش آکل" حواشی و تبعات متن و نقد...

محمدرضا سرشار

قیمت ای پاب۳,۰۰۰ تومان

خدایان زمین و سرگشته

جبران خلیل جبران

قیمت ای پاب۲,۰۰۰ تومان

موسیقی و عروسان دشت

جبران خلیل جبران

قیمت ای پاب۲,۰۰۰ تومان

دیوانه و پیشتاز

جبران خلیل جبران

قیمت ای پاب۲,۰۰۰ تومان

کراماتی از کریمه اهل بیت (ع)

علیرضا سبحانی نسب

قیمت ای پاب۱,۰۰۰ تومان

بازی آن روزها

کاوه بهمن

قیمت ای پاب۷۰۰ تومان

عکس پشه ای

سیدسعید موسوی

قیمت ای پاب۴,۴۰۰ تومان