کلمات کلیدی

خاطرات سیاسی

نظریه ی فتنه

روح الله حسینیان

۳,۰۰۰ تومان

برشی از متن: در تاریخ اسلام بعد از انقلاب الهی پیامبر محمد (ص) حوادثی رخ داد که نام آنها را فتنه گذاشته ‏اند: فتنه ‏ی ناکثین، فتنه‏ ی قاسطین و فتنه‏ ی مارقین. بعد از انقلاب اسلامی امام خمینی نیز شورش‏ هایی رخ داد که به فتنه مشهور شد: فتنه‏ ی منافقین و بنی ‏صدر، فتنه ‏ی ۱۸ تیر ۱۳۷۸ و آخرین آنها فتنه ‏ی ۱۳۸۸ در دهمین انتخابات ریاست ‏جمهوری. فتنه چیست؟ چرا بعضی حوادث را در اسلام فتنه خوانده ‏اند؟ آیا می ‏توان در این فتنه ‏ها وجه مشترکی یافت؟ آیا می‏ توان در این فتنه ‏ها به الگویی مشترک رسید؟ آیا می ‏توان براساس اندیشه ‏های دینی فرضیه ‏ای را ترسیم کنیم و با تطبیق آن بر فتنه ‏ها آن را به یک نظریه تبدیل کنیم؟ به نظر می‏ رسد با مطالعه ‏ی متون دینی به یک چارچوب نظری برسیم که بر همه ‏ی فتنه ‏ها قابل انطباق باشد. ***** روح الله حسینیان (متولد ۱۳۳۴ شیراز) روحانی و مؤلف آثار تاریخ سیاسی است. ***** این کتاب به صورت نظری به بررسی مسئله ی فتنه و اتفاقات انتخابات سال ۸۸ و پس از آن می پردازد.