کلمات کلیدی

تاریخ جهان

نامی برای همیشه

عبدالکریم مشایخی

۳,۰۰۰ تومان

برشی از کتاب: «خلیج ‏العربی» نام دریایی است که در منابع جغرافیایی و تاریخی قدیم به نام دریای سرخ یا بحر احمر شناخته می‏ شود. در سال ۱۹۵۵ م/ ۱۳۳۴ خورشیدی, سر چارلز بلگریو، یکی از دیپلمات‏ های انگلیسی که مدت سی سال در خلیج فارس اقامت کرده بود، در مقاله ‏ای در مجله عربی ‏زبان بحرین، فریبکارانه این جمله را نوشت: «خلیج فارس که اعراب آن را خلیج‏ العربی می ‏گویند»! و بدین ‏وسیله بود که این سیاستمدار انگلیسی برای اولین بار بذر فتنه ‏ای کاشت که در سال‏ های بعد مورد استفاده ناسیونالیست‏ های عرب قرار گرفت. کتاب حاضر تلاش دارد به زبان ساده تاریخ سیادت دریایی ایرانیان بر خلیج فارس از دوران باستان تا عصر حاضر و مواردی همچون مساله بحرین و تنب بزرگ و کوچک را مورد تدقیق و بررسی قرار دهد.

اسلامگرایی در مصر

محمد کسایی زاده

قیمت ای پاب رایگان

نقش غرب در پیدایش و گسترش اختلافات...

محمدامیر شیخ نوری

قیمت ای پاب۶,۰۰۰ تومان

انقلاب اسلامی و احیای هویت دینی...

داود سلیمانی زاده

قیمت ای پاب۱,۲۰۰ تومان

آمریکا و جهان قرن بیست و یکم :...

فرهاد عطایی

قیمت ای پاب۱,۲۵۰ تومان

جامعه و فرهنگ تايلند

امیرسعید الهی

قیمت ای پاب۳,۰۰۰ تومان

یونان تصویر کلی، آرمانها و فعالیتها

سیدمحمدرضا دربندی

قیمت ای پاب۱,۰۰۰ تومان

ده روز با داعش از درون دولت اسلامی

یورگن تودنهوفر

قیمت ای پاب۷,۰۰۰ تومان