کلمات کلیدی

بیماری ها

ديابت به زبان ساده

معصومه پاشاپور

۲,۰۰۰ تومان

در این کتاب سعی شده تمام توصیه های لازم جهت راهنمایی افرادی که مبتلا به بیماری دیابت می باشند به صورت مختصر و مفید ذکر شود. از این رو می توان این کتاب را راهنمای بیماران دیابتی نیز نامید. مطالعه این کتاب برای افراد علاقه مند مفید می باشد و به خانواده ای که فردی مبتلا به دیابت در بین خود دارند، توصیه می شود. مطالعه این کتاب فرد را از مراجعه به پزشک بی نیاز نمی نماید بلکه باعث تعامل بیشتر بین بیمار و خانوده اش با پزشک می گردد.