کلمات کلیدی

آموزش و پرورش

روش های تدریس پیشرفته

شراره حبیبی

۳,۰۰۰ تومان

برشی از کتاب: معلم هر اندازه دارای رفتار انسانی مطلوبی باشد، ولی از نظر علمی ضعیف و ناتوان تلقی شود، مورد قبول شاگردان واقع نخواهد شد. شخصیت متعادل همراه با تسلط علمی معلم، او را از نظر شاگردانش با ارزش و اعتبار می‌سازد. معلمی از نظر علمی قوی است که به روشهای ارائه محتوا و چگونگی برقراری ارتباط، آگاه و بر آنها مسلط باشد. معلم باید از نظریه‌های جدید ارتباطی، از دانش های جدید روان‌شناسی و علوم رفتاری، به ویژه روان‌شناسی تدریس و یادگیری، آگاهی کافی داشته باشد. آگاهی از علوم اجتماعی، به ویژه روان‌شناسی اجتماعی نیز او را یاری خواهد کرد تا فرهنگ و ویژگی‌های خاص طبقات اجتماعی شاگردان را تا حدودی بشناسد و با شناخت خصوصیات فردی و اجتماعی آنان به برنامه‌ریزی فعالیت های آموزشی بپردازد. ***** شراره حبیبی ( ۱۳۴۳- ) دکترای تخصصی علوم تربیتی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن است. ***** این کتاب به بررسی روش های تدریس پیشرفته و تدریس اثربخش می پردازد. تدریس فرایندی دو سویه است که در یک طرف مدرس و در طرف دیگر دانش آموز قرار دارد. این فرایند مستلزم تعامل صحیح و متقابل میان دو طرف٬ شرایط مناسب آموزشی و آمادگی دانش آموز جهت فراگیری است. در کشورهای جهان سوم این تعامل مورد بی توجهی قرار می گیرد و محوریت آموزش با آموزگار است و فرایند آموزش به صورت یک طرفه انجام می شود. در حالی که در کشورهای پیشرفته آموزش شاگرد محور بوده و تدریس نیز در ارتباط با سوابق تاریخی، فرهنگ و آداب و رسوم یک جامعه معنا و مفهوم پیدا می کند. به همین دلیل است که نظام های آموزشی تقلیدی در کشورهای جهان سوم با مشکلات اساسی روبرو شده است. در این کشورها بی‌توجهی به ریشه های فرهنگ خودی و همین طور بی توجهی به شیوه های آموزش سنتی، شرایط مشکلی را به وجود آورده است. در عین حال باید دانست که تدریس به طور یکسان در کمک به دانش آموزان برای رسیدن به هدف های آموزشی مناسب نیست. پس اگر سؤال شود که کدام روش تدریس بهترین است، پاسخ مشخص برای این سؤال نداریم. چرا که روش تدریس با توجه به ویژگی های محیطی و شخصی شاگردان از جمله سن، هوش، انگیزش، پیشرفت قبلی آنان و مانند آن و نیز هدف های تدریس، هنر معلمی، نظام آموزشی و حتی ارزش های جامعه تغییر می کند لذا آشنایی معلم با نظریه های تدریس و انتخاب مناسب روش تدریس از سوی او می تواند به ایجاد وضعیت مطلوب یادگیری منجر شود.

پرورش نبوغ در کودکان و دانش‌آموزان

تامس‌ آرمسترانگ‌

قیمت ای پاب۱,۲۵۰ تومان