کلمات کلیدی

آموزش های دینی

زن آنگونه که باید باشد

اصغر طاهرزاده

از نکاتی که متأسفانه دشمنان دانا و دوستان نادان به آن دامن می‌زنند موضوع عدم مشورت با زنان است، و روایاتی را نیز به عنوان نمونه مطرح می‌کنند. استاد در بحث «مشورت با زنان» با دعوت ما به آیات قرآن و تدبّر در آن‌ها، ابتدا به خوبی روشن می‌کنند، محال است از نظر ارزش و رسیدن به کمال، ذره‌ای بین زن و مرد تفاوت باشد و سپس به جایگاه روایات پرداخته‌اند تا معلوم شود اگر خاستگاه روایات درست روشن گردد نه تنها کوچک‌ترین تحقیری در آن‌ها برای زنان نخواهد بود، بلکه برعکس آن روایات حساسیت جایگاه زنان را برای داشتن بستری مناسب در امر تربیتِ فرزند مدّ نظر دارند.

عصمت

حمیدرضا شاکرین

قیمت ای پاب۱,۴۰۰ تومان

شخصیت و حقوق زن

ابراهیم حسینی

قیمت ای پاب۱,۴۰۰ تومان

پیوند کوتاه و مقدس: پژوهشی اجتماعی...

محمد مهدوی فر

قیمت ای پاب۵۰۰ تومان

اختلالات رفتاری

ابوالقاسم بشیری

قیمت ای پاب۲,۷۰۰ تومان

دفتر ۸: حکومت دینی

حمیدرضا شاکرین

قیمت ای پاب۱,۰۰۰ تومان

مجلس خبرگان رهبری

علیرضا محمدی

قیمت ای پاب۹۰۰ تومان

رساله دانشجویی مطابق با نظر ده تن...

سیدمجتبی حسینی

قیمت ای پاب۵,۲۰۰ تومان

احکام روزه: مطابق با نظر ده تن از...

سیدمجتبی حسینی

قیمت ای پاب۲,۲۰۰ تومان

خداشناسی

محمدرضا کاشفی

قیمت ای پاب۱,۰۰۰ تومان