۱,۰۰۰ تومان

۰.۰
از مجموع۰نظر

یونان تصویر کلی، آرمانها و فعالیتها

شاخه بندی: جغرافیا
۰.۰
از مجموع۰نظر
برای امتیازدهی وارسال نظر وارد شوید
کتاب یونان تصویر کلی، آرمان ها و فعالیت ها توسط محمدرضا دربندی، رایزن سابق فرهنگی کشورمان در یونان تالیف شده است. این کتاب در واقع نتیجه جستارهای شخصی ایشان در فرهنگ و جامعه یونان است. نویسنده در فصل نخست با عنوان بینش، به ارائه تصویری کلی از سرزمین و مردم یونان می پردازد. در فصل دوم با عنوان گرایش با مطالبی در باب فرهنگ عمومی جامعه یونان آشنا می شویم و در فصل سوم با اقدامات صورت گرفته توسط رایزن فرهنگی سابق کشورمان در جهت شناساندن فرهنگ و هنر ایرانی در دوره ماموریتشان آشنا می شویم.
جزیره تاریخی لارک

محمدرضا امینی

۴,۰۰۰ تومان

در بخشی از متن کتاب می خوانیم: اصولاً لهجه‏ های خلیج‏ فارس را به دو دسته عمده می ‏توان تقسیم کرد: اول لهجه‏ های خوزستانی متأثر از لهجه‏ های لری و کردی، دوم لهجه ‏های فارسی متأثر از بلوچی. لهجه ‏های خوزستانی که شاخص آن لهجه دزفولی است بازمانده زبان ساکنان دژها و شهرهای ساسانی است. لهجه دزفولی همان لهجه شوشتری باقیمانده از زبان خو زی است که در عصر ساسانی یکی از سه زبان معروف آن عصر بود: دری، پهلوی، خو زی.

جامعه و فرهنگ تايلند

امیرسعید الهی

۳,۰۰۰ تومان

تایلند را سرزمین هزار معبد نامیده‌اند. کتاب جامعه و فرهنگ تایلند می‌تواند مخاطبان را با سابقه‌ روابط فرهنگی و سیاسی ایران و تایلند، وضعیت فرهنگ، دین و مذهب در کشور تایلند، شناخت جامعه، نظام اجتماعی و سیاسی تایلند، آداب و رسوم، اساطیر و افسانه‌ها، موزه‌ها، زبان ادبیات، هنر و صنایع دستی تایلندی‌ها آشنا کند ...

فرهنگ و تمدن در آفریقا

محمدرضا حاتمی

قیمت ای پاب۵,۰۰۰ تومان