۳,۰۰۰ تومان

۴.۷
از مجموع۶نظر

من زنده ام

شاخه بندی: داستان
۴.۷
از مجموع۶نظر
مخاطب به لحاظ گروه سنی
فرقی نمی کند
مخاطب به لحاظ تحصیلات عالی
فرقی نمی کند
مخاطب به لحاظ جنسیت
فرقی نمی کند
مخاطب به لحاظ قومیت
فرقی نمی کند
مخاطب به لحاظ مذهب
فرقی نمی کند
مخاطب به لحاظ صنف اجتماعی
فرقی نمی کند
مخاطب به لحاظ نقش در خانواده
فرقی نمی کند
برای امتیازدهی وارسال نظر وارد شوید
خانم آباد در کتابش نوشته است: «نمی خواستم جلوی دشمن ضعف نشان دهم. عنوان «بنت الخمینی» و «ژنرال» به من جسارت و جرأت بیشتری می داد. اما از سرنوشت مبهمی که پیش رویم بود می ترسیدم. نمی توانستم فکر کنم چه اتفاقی ممکن است بیفتد. دلم روضه ی امام حسین می خواست. دوست داشتم یکی بنشیند و برایم روضه ی عصر عاشورا بخواند. خودم را سپردم به حضرت زینب...
وقتی ما را داخل گودال انداختند، برادرها جا باز کردند. روی دست و پای همدیگر نشستند تا ما دو تا راحت بنشینیم و معذب نباشیم. سربازهای عراقی که این صحنه را دیدند، به آن ها تشر زدند که چرا جا باز می کنید و روی دست و پای هم نشسته اید؟ و با اسلحه هایشان برادرها را از هم دور می کردند. نگاه های چندش آور و کش دارشان از روی ما برداشته نمی شد. یکباره یکی از برادرها که لباس شخصی و هیکل بلند و درشتی داشت با سر تراشیده و سبیل های پرپشت و با لهجه ی غلیظ آبادانی، جواد [مترجم ایرانی عراقی ها] را صدا کرد و گفت: هرچی گفتم راست و حسینی براشون ترجمه کن تا شیرفهم بشن!
رو به سربازهای بعثی کرد و گفت: به من می گن اسمال یخی، بچه ی آخر خطم، نگاه به سرم کن ببین چقدر خط خطیه، هرخطش برای دفاع از ناموسمونه. ما به سر ناموسمون قسم می خوریم، فهمیدی؟ جوانمرد مردن و با غیرت و شرف مردن برای ما افتخاره. دست به سبیلش برد و یک نخ از آن را کند و گفت ما به سبیلمون قسم می خوریم. چشمی که ندونه به مردم چطور نگاه کنه مستحق کور شدنه. وقتی شما زن ها رو به اسارت می گیرید یعنی از غیرت و شرف و مردانگی شما چیزی باقی نمونده...»
زندگی خوب بود

حسن رحیم پور

۱,۵۰۰ تومان

خاطرات یک تکنسین آزمایشگاه ایرانی از ایام حضورش در جبهه‌های جنگ ایران و عراق در سال ۱۳۶۱. وی به شرح ۲۰ روز حضور در یک بیمارستان صحرایی در منطقة بستان با سِم‍َت مسئول بانک خون پرداخته است، و با زبانی ساده و صمیمی به نقل وقایع این ایام پرداخته و گزارشی از بمباران‌ها، روحیة مجروحین ایرانی و حتی عراقی، امکانات موجود در بیمارستان و ایثار و فداکاری‌های کارکنان آن‌جا ارائه داده است.

پشت صحنه داستان من

محدثه رضایی

قیمت ای پاب۱,۱۰۰ تومان

برهنه های بی احساس

فرخنده حق‌شنو

قیمت ای پاب۱,۰۰۰ تومان

شهید عشق

احمد تورگوت

قیمت ای پاب۸,۰۰۰ تومان