انتشارات بین المللی الهدی

آدرس:‌  تهران - فرمانيه،‌ خ. شهيد لواساني، بعد از خ. وطن‌پور،‌ پ.164

تلفن:‌ ۲۲۲۱۰۵۲۲

تلفن ۲ :‌ ۲۲۲۱۰۴۷۵

وب سایت :‌ http://alhodagroup.ir/

پست الکترونیکی :‌ commercial@alhodagroup.ir

یونان تصویر کلی، آرمانها و فعالیتها

سیدمحمدرضا دربندی

۱,۰۰۰ تومان

کتاب یونان تصویر کلی، آرمان ها و فعالیت ها توسط محمدرضا دربندی، رایزن سابق فرهنگی کشورمان در یونان تالیف شده است. این کتاب در واقع نتیجه جستارهای شخصی ایشان در فرهنگ و جامعه یونان است. نویسنده در فصل نخست با عنوان بینش، به ارائه تصویری کلی از سرزمین و مردم یونان می پردازد. در فصل دوم با عنوان گرایش با مطالبی در باب فرهنگ عمومی جامعه یونان آشنا می شویم و در فصل سوم با اقدامات صورت گرفته توسط رایزن فرهنگی سابق کشورمان در جهت شناساندن فرهنگ و هنر ایرانی در دوره ماموریتشان آشنا می شویم.

جامعه و فرهنگ تايلند

امیرسعید الهی

قیمت ای پاب۳,۰۰۰ تومان

فرهنگ و تمدن در آفریقا

محمدرضا حاتمی

قیمت ای پاب۵,۰۰۰ تومان