پدید آورنده

کتاب های این نویسنده
انجیل به روایت جلیل

جلیل صفربیگی

۱,۸۰۰ تومان

برشی از کتاب: تا عشق دوید از دهانم بیرون نام تو کشید از دهانم بیرون گفتم که به تو حرف دلم را بزنم یک بوسه پرید از دهانم بیرون ***** جلیل صفربیگی (۱۳۵۳ در ایلام) شاعر معاصر اهل ایران است. ***** این کتاب، مجموعه ای است از رباعی های این شاعر که عمدتاً در موضوع عشق سروده شده اند.