فرانک اوکانر

کتاب های بسته پیشنهادی
نوازنده‌ای که به ایرلند خیانت کرد

فرانک‌ اوکانر

۱,۷۰۰ تومان

اوکانر که به عنوان چخوف ایرلند بسیار مورد تحسین قرار گرفته، استاد داستان کوتاه است; از یک گروه موسیقی آماتوری که بخاطر افکار سیاسی از هم می پاشد تا سربازان انگلیسی که با زندانبانان ایرلندی خود صمیمی می شوند، و ... در بخشی از متن کتاب می خوانیم: «متأسفانه مرز محله ‏ی ما در سمت جنوب خیابانی دراز و زشت بود که از دامنه ‏ی تپه به سوی کلیسا بالا می ‏رفت، و کوچه ‏های آن پر بودند از بدترین و بدبخت ‏ترین نمونه ‏های انسانی که طرف‏دار ردموندی‏ ها بودند تا بتوانند با دریافت نوشیدنی بهره‏ ای ببرند. نظر شخصی من در آن زمان این بود که گروه ردموندی با توطئه‏ های صاحبان میخانه ‏ها و تولیدکنندگان نوشیدنی خود را حفظ می‏ کردند. همیشه وقتی در مسیر خود از مدرسه به خانه در این خیابان راه می‏ رفتم و بچه‏ های گمراه بیچاره ‏ی پابرهنه را در لباس‏ های کهنه و مندرس می‏ دیدم که با قوطی‏ های حلبی خالی و شیپورهای اسباب ‏بازی رژه می ‏رفتند، دلم به حالشان می ‏سوخت و غـمگـین مـی ‏شدم. آنها هنگام رژه می‏ خواندند: «ما ویلیام اوبراین را بر درخت سیب ترش بر دار خواهیم کشید.» به این ترتیب دیگر هیچ امیدی نسبت به ایرلند برایم باقی نمی ‏ماند.»