علیرضا قزوه

کتاب های بسته پیشنهادی
از نخلستان تا خیابان

علیرضا قزوه

۵۰۰ تومان

کتاب حاضر، مجموعه‌ای از غزلها، دوبیتی‌ها، رباعیها، مثنویها و نو سروده‌های شاعر متعهد و نویسندة انقلاب اسلامی علیرضا قزوه است که در ۸۸ صفحه گرد آمده‌اند. شاعر کتاب برخاسته از دامن مقاومت و هنر پایداری است. آنچه در نخستین نگاه به کتاب حاضر جلب توجه می‌کند. شعرهای اعتراضی و تقدیمی است که بخشی از روح مقاومت و پایداری در عرصه هنر و ادبیات فارسی است. قزوه، برجسته‌ترین شاعر زندة شعر پایداری است؛ مقاومتی که در ذهن پویا و خلاق شاعر در برابر جهانی ناشناخته و مبهم شکل می‌گیرد و تنها تلنگر و بهانه‌ای کافی است تا بر سطرهای کاغذ جاری شود. دفتر حاضر از این چنین تلنگر و بهانه‌ای شکل گرفته است. وقتی بهانه‌ای سخت دسته‌دسته رفتن گلها وی را می‌آزارد؛ فریاد بر می‌کشد که: دسته گلها دسته‌دسته می‌رود از یادها گریه کن ای، آسمان، در مرگ طوفان‌زارها سخت گمنامید اما ای شقایق سیرتان کیسه می‌دوزند با نام شما، شیادها تا به این جا که: «مثل دریا ناله سر کن در شب طوفان و موج هیچ چیز از ما نمی‌ماند مگر فریادها» این فریادها از شاعر آتش اعتراضی ساخته است که وقتی افروخته می‌شود، دیگر کسی یا چیزی نمی‌تواند در برابر مقاومت و پایداری افروخته بایستد. حتی اگر آن کس خود خالق اثر شاعر باشد چرا که در زمان سرودن شعر، شاعر چاده‌ای جز برداشتن قلم و نوشتن ندارد. کسی آتش به جونم می‌زنه باز کسی زخم زبونم می‌زنه باز خدا دونه غمی از دشمنم نیست عزیزم مهربونم می‌زنه باز شعرهای از نخلستان تا خیابان برخاسته از نخلستانهای جنوب است که اکنون به درازای تاریخ در خیابانهای شهر گسترده‌اند. شعرهایی که از حنجرة اعتراضی مرد ظلمت ستیز برخاسته و از اعماق وجود تاریخ این سرزمین، مقاومت، پایداری و راز ماندگاری را فریاد می‌کشد. این شعرها آمیزه‌ای از درد، عشق، فریاد آزادی، آزادی‌خواهی است که هر انسان آزاده را تحت تأثیر قرار می‌دهد. گفتم چیزی بخوان، گفت: شرمنده‌ام، یک سال است چیزی نگفته‌ام گفتم: برای عاطفه‌ای که در ماه مرده است رحم‌الله من یقرءالفاتحه مع الصلوه دفتر حاضر، برای علاقمندان به شعرهای علیرضا قزوه که در قالبهای گوناگون سروده شده‌اند بسی سودمند خواهد بود.

چمدان های قدیمی

علیرضا قزوه

قیمت ای پاب۱,۷۵۰ تومان

پرستو در قاف

علیرضا قزوه

قیمت ای پاب۱,۰۰۰ تومان

صبح بنارس

علیرضا قزوه

قیمت ای پاب۳,۵۰۰ تومان

عشق علیه السلام

علیرضا قزوه

قیمت ای پاب۶۰۰ تومان

شبلی و آتش

علیرضا قزوه

قیمت ای پاب۳,۲۰۰ تومان

قطار اندیمشک

علیرضا قزوه

قیمت ای پاب۴,۹۰۰ تومان

این همه یوسف

علیرضا قزوه

قیمت ای پاب۲,۴۰۰ تومان