سیدحسن حسینی

کتاب های بسته پیشنهادی
طلسم سنگ

سیدحسن حسینی

۱,۸۰۰ تومان

کتاب حاضر شامل مجموعه‌ای مرکب از شعر و نثر گذشته و امروز دربارة حماسه کربلا می‌باشد که در ۱۰ عنوان مجزا ارائه شده است. محتوا و مفهوم نوشته‌های عاشورایی نگارنده در بر گیرندة مطالبی چون: جاودانگی و ماندگاری نام کربلا در عرصه جهان، شیفتگی و عشق به شهادت در رکاب امام حسین(ع)، بیان گریه و اندوه بر خیمه‌گاه امام حسین(ع) در شامگاه عاشورا، تصویری بر شهادت حر‌ّ و مردانه جنگیدنش، گرامی‌داشت پیرترین شهید کربلا حبیب بن مظاهر، به یاد سقای کربلا و دستهایی که ناجوانمردانه از بدنش جدا شد، تصویر نامه‌ای از شهادت حضرت عباس(ع)، تنهایی و بی‌یار و یاور ماندن امام حسین(ع) پس از شهادت یارانش، به یاد دردها و صبوریهای شیرزن کربلا حضرت زینب(ع)، به یاد چهارمین امام حضرت امام سجاد(ع)، اسیری و گرسنگی اهل بیت امام حسین(ع) از کربلا تا هفت منزل، خون‌بهای امام حسین(ع)، ادامه راه حسین(ع) و جهان‌شمولی درس آزادگی و جهاد در راه خدا.

همصدا با حلق اسماعیل

سیدحسن حسینی

قیمت ای پاب۲,۵۰۰ تومان

نوش داروی طرح ژنریک

سیدحسن حسینی

قیمت ای پاب۶۰۰ تومان

حمام روح

سیدحسن حسینی

قیمت ای پاب۱,۰۰۰ تومان

براده ها

سیدحسن حسینی

قیمت ای پاب۵۰۰ تومان

گزیده شعر جنگ و دفاع مقدس

حسن حسینی

قیمت ای پاب۲,۲۰۰ تومان

فستیوال خنجر

سیدحسن حسینی

قیمت ای پاب۳,۴۰۰ تومان