راضیه تجار

کتاب های بسته پیشنهادی
کوچه اقاقیا

راضیه تجار

۱,۵۰۰ تومان

روایتی از سب زندگی سنتی مردم ایران، مراسم ازدواج، خانه های سنتی پنجاه سال گذشته که به زبان ساده و روان نوشته شده است. اضیه تجار در «کوچه اقاقیا»، عقربه زمان را به عقب کشیده و داستانش را برده است به روزگار صندل‌های لهستانی، چراغ‌های زنبوری، نُقل‌های خشخاشی و پولک‌های رنگین؛ روزگار ی که حالا حسرت آلود و غبارگرفته شده است. تجار اما می‌دانسته که آن زمان‌ها تنها همین‌ زیبایی‌ها نبوده و بسا گرفت و گیر در زندگی مردمان آن روزها، رخ می‌نموده. چنانچه در کتابش، قصه میرزا ابوتراب را حکایت می‌کند که چون همسرش، خانم کوچک، دچار مشکلات روانی شده، زن دوم می‌گیرد. این اتفاق، به معنای شعله‌ور شدن گوشه‌کنایه‌ها و کینه‌های قدیمی است.در این میان، دلنواز که یادگار وصلت خانم کوچک و میرزا ابوتراب است باید میان خانه‌ دو مادربزرگش، سرگردان باشد. خانم ‌جان هم که مادر میرزاست، از این وصلت حمایت می‌کند و به جنگ پدر و مادر خانم کوچک می‌رود. از سویی، زبیده که در خانه خانم‌جان کار می‌کند، به علت نازا بودن، خودش برای شوهرش به خواستگاری می‌گیرد و زن می‌گیرد. ناروایی‌های مردان بر زنان و البته ظلمی که گاه خود زنان بر زنان روا می‌دارند، «کوچه اقاقیا» را به اثری خواندنی بدل کرده است. تجار به عنوان راوی چیره‌دست همه این اتفاقات، توصیفی زیبا و هوشمندانه از فضای داستان ارائه می‌دهد و با زبانی رنگین و پردامنه، دیالوگ‌هایی متناسب آن روزگار در دهان شخصیت‌های داستانش می‌گذارد.

بندهای روشنایی

راضیه تجار

قیمت ای پاب۱,۰۰۰ تومان

آواز پرواز

راضیه تجار

قیمت ای پاب۱,۸۰۰ تومان

محبوبه صبح

راضیه‌ تجار

قیمت ای پاب۳,۹۵۰ تومان

پاورچین تا عشق

راضیه تجار

قیمت ای پاب۲,۶۰۰ تومان

آرام شب بخیر!

راضیه تجار

قیمت ای پاب۵۰۰ تومان

جای خالی آفتاب گردان ها

راضیه تجار

قیمت ای پاب۲,۱۰۰ تومان

کوچه اقاقیا

راضیه‌ تجار

قیمت ای پاب۱,۷۰۰ تومان

بانوی رنگین کمان

راضیه‌ تجار

قیمت ای پاب۳,۹۰۰ تومان

بانوی آبی ها

راضیه‌ تجار

قیمت ای پاب۳,۹۰۰ تومان

زن شیشه ای

راضیه‌ تجار

قیمت ای پاب۳,۹۰۰ تومان

سفر به ریشه‌ها : مجموعه داستان

راضیه‌ تجار

قیمت ای پاب۳,۹۰۰ تومان

نرگس ها (مجموعه داستان)

راضیه تجار

قیمت ای پاب۳,۹۰۰ تومان