علوم

علوم

کتاب های دسته بندی علوم
اقتصاد مقاومتی

حجت الله عبدالملکی

۴,۰۰۰ تومان

برشی از کتاب: «اقتصاد مقاومتی را می‌توان چنین ترسیم کرد: به عنوان نسخۀ معاصر نظام اقتصادی اسلام، کشور در شرایطی است و مردم دارند در یک ایرانی زندگی می‌کنند که در حال حاضر، مملو از مجموعه‌ای از خصومت‌های اقتصادی است. این همان آینه است؛ نوری که به آن می‌تابد، همین پرتوهای مکتب اقتصادی اسلام است و حالا بازتابی که اتفاق می‌افتد، یک نظام اقتصادی است که «نظام اقتصاد مقاومتی» نامیده می‌شود. حال سؤال این‌جا خواهد بود که سخت‌افزار و نرم‌افزار یک نظام اقتصادی چگونه خواهد بود؟ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی -که مقام معظم رهبری مطرح کردند- قرار است یک چارچوب کلی برای طراحی این سخت‌افزار و این نرم‌افزار باشد که مجموعاً «نظام اقتصادی مقاومتی» نامیده می‌شود. بنابراین اقتصاد مقاومتی یک نظام اقتصادی است و در واقع یکی از نسخه‌های نظام اقتصادی اسلامی، متناسب با شرایط فعلی است که با تدوین و با ابلاغ سیاست‌های کلی آن، خطوط اساسی برای طراحی سخت‌افزار و نرم‌افزار یک نظام اقتصادی مطرح‌شده و اکنون در مرحلۀ طراحی است و در نهایت، به مرحلۀ اجرای این نظام خواهد رسید». ***** حجت الله عبدالملکی( -۱۳۶۰)، کارشناس اقتصاد اسلامی است.

تفسیر و اجرای آزمون اندریافت

مهرانگیز پیوسته‌گر

قیمت ای پاب۲,۵۰۰ تومان

اصول تعلیم و تربیت کودک

فاطمه بیدی

قیمت ای پاب۲,۵۰۰ تومان

روش پژوهش در تاریخ

حسین میرجعفری

قیمت ای پاب۳,۰۰۰ تومان

مدیریت پروژه

هرولد کرزنر

قیمت ای پاب۴,۰۰۰ تومان

رابطه منطقی دین و علوم کاربردی

علیرضا پیروزمند

قیمت ای پاب۳,۰۰۰ تومان

جامعه و فرهنگ تايلند

امیرسعید الهی

قیمت ای پاب۳,۰۰۰ تومان

یونان تصویر کلی، آرمانها و فعالیتها

سیدمحمدرضا دربندی

قیمت ای پاب۱,۰۰۰ تومان

خورشید می ماند: روایتی داستانی از...

کامران پارسی نژاد

قیمت ای پاب۷,۰۰۰ تومان

عقاب علیه شیر: بررسی پیامدهای حمله...

یعقوب توکلی

قیمت ای پاب۴,۳۰۰ تومان