مدیریت و اقتصاد

مدیریت و اقتصاد

کتاب های دسته بندی مدیریت و اقتصاد
اقتصاد مقاومتی

حجت الله عبدالملکی

۴,۰۰۰ تومان

برشی از کتاب: «اقتصاد مقاومتی را می‌توان چنین ترسیم کرد: به عنوان نسخۀ معاصر نظام اقتصادی اسلام، کشور در شرایطی است و مردم دارند در یک ایرانی زندگی می‌کنند که در حال حاضر، مملو از مجموعه‌ای از خصومت‌های اقتصادی است. این همان آینه است؛ نوری که به آن می‌تابد، همین پرتوهای مکتب اقتصادی اسلام است و حالا بازتابی که اتفاق می‌افتد، یک نظام اقتصادی است که «نظام اقتصاد مقاومتی» نامیده می‌شود. حال سؤال این‌جا خواهد بود که سخت‌افزار و نرم‌افزار یک نظام اقتصادی چگونه خواهد بود؟ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی -که مقام معظم رهبری مطرح کردند- قرار است یک چارچوب کلی برای طراحی این سخت‌افزار و این نرم‌افزار باشد که مجموعاً «نظام اقتصادی مقاومتی» نامیده می‌شود. بنابراین اقتصاد مقاومتی یک نظام اقتصادی است و در واقع یکی از نسخه‌های نظام اقتصادی اسلامی، متناسب با شرایط فعلی است که با تدوین و با ابلاغ سیاست‌های کلی آن، خطوط اساسی برای طراحی سخت‌افزار و نرم‌افزار یک نظام اقتصادی مطرح‌شده و اکنون در مرحلۀ طراحی است و در نهایت، به مرحلۀ اجرای این نظام خواهد رسید». ***** حجت الله عبدالملکی( -۱۳۶۰)، کارشناس اقتصاد اسلامی است.

۱۰۱ راه برای نامه نگاری و نگارش...

تیموتی فاستر

قیمت ای پاب۱,۰۰۰ تومان

۱۰۱ راه برای رفتار حرفه ای در تجارت

الری سمپسون

قیمت ای پاب۲,۷۵۰ تومان

۱۰۱ راه برای تبلیغ کالا

گادفری هریس

قیمت ای پاب۲,۱۰۰ تومان

الگوی توسعه اقتصادی چین:

احمد معصومی فر

قیمت ای پاب۱,۰۰۰ تومان

اصلاح الگوی مصرف از منظر اقتصادی

ناصر جهانیان

قیمت ای پاب۵,۰۰۰ تومان

اسلام و چالش اقتصادی

محمدعمر چپرا

قیمت ای پاب۶,۰۰۰ تومان

جوهر مدیریت استراتژیک

نیلس بیکوف

قیمت ای پاب۴,۰۰۰ تومان

انضباط

ریچارد تمپلار

قیمت ای پاب۱,۰۰۰ تومان

بحران

راس جی

قیمت ای پاب۱,۰۰۰ تومان